Έμπιστη

Globoplay

appstv
12.71MB
Λήψη
Λήψεις 50k - 250k
Έκδοση 1.19.2 πριν 5 ώρες

Περιγραφή του Globoplay

Dê um play no nosso conteúdo a qualquer momento e de onde estiver!

Séries internacionais, filmes, programação completa da Globo, desenhos e séries do Gloob, além de produções exclusivas. Temos histórias para toda a família.

Você ainda pode baixar programas no seu celular ou tablet para assistir offline onde quiser, sem precisar de internet. São mais de 140 novelas e séries nacionais disponíveis para download.

Assinante Globoplay tem benefícios exclusivos:

- Séries internacionais renomadas.

- Estreias antecipadas de séries e produções exclusivas.

- Grandes sucessos do cinema.

- Capítulos e episódios completos de novelas, séries e programas de humor da Globo.

- Desenhos animados e séries do Gloob.

- Produções históricas da Globo.

- Baixar para assistir offline.

E no Globoplay você pode gratuitamente:

- Assistir aos programas de jornalismo, esportes, variedades, reality shows.

- Rever trechos das novelas, séries e programas de humor da Globo.

- Acompanhar a Globo ao vivo no seu celular, tablet, computador ou Android TV. (Consulte a disponibilidade do serviço na sua região em globoplay.com/ajuda).


Prefira usar o Globoplay em redes Wi-Fi. Assistir a vídeos nas redes 3G e 4G pode consumir muito do seu pacote de dados.

Termos e políticas


Ao fazer download deste aplicativo você concorda com nossos termos e políticas, localizados em www.globoplay.com/termosepoliticas.

Play in our content anytime, anywhere!

International series, films, Globo's complete programming, Gloob drawings and series, and exclusive productions. We have stories for the whole family.

You can even download programs on your phone or tablet to watch offline wherever you want, without needing internet. There are more than 140 national soap operas and series available for download.

Globoplay subscriber has exclusive benefits:

- International series renowned.

- Early releases of series and exclusive productions.

- Great successes of the cinema.

- Complete chapters and episodes of Globo novels, series and humor programs.

- Cartoon and Gloob series.

- Globo's historical productions.

- Download to watch offline.

And at Globoplay you can free:

- To watch the programs of journalism, sports, varieties, reality shows.

- Review excerpts from the novels, series and humor programs of Globo.

- Watch the Globe live on your phone, tablet, computer or Android TV. (Check the availability of the service in your area at globoplay.com/help).

Prefer to use Globoplay on Wi-Fi networks. Watching videos on 3G and 4G networks can consume a lot of your data package.

Terms and Policies

By downloading this application you agree to our terms and policies, located at www.globoplay.com/termosepolicies.

Δείτε περισσότερα

Αξιολογήσεις χρηστών για Globoplay

3.66
79
5
39
4
8
3
12
2
6
1
14

Αξιολογήσεις για Globoplay

Γλώσσα
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για Globoplay, κάνετε την αρχή!

Επισήμανση Globoplay

Επισήμανση ως: trusted
Λειτουργεί τέλεια 0
Επισήμανση ως: needs licence
Χρειάζεται άδεια 0
Επισήμανση ως: fake
Ψεύτικη εφαρμογή 0
Επισήμανση ως: virus
Ιός 0
Αvatar του store appstv
Store appstv 39.28k 49.32M

Πληροφορίες APK σχετικά με Globoplay

Έκδοση APK 1.19.2
Συμβατότητα Android 5.0+ (Lollipop)
Προγραμματιστής globo.com
Πολιτική απορρήτου http://www.globo.com/privacidade.html


Λήψη Globoplay APK
Λήψη